Copyright:Tekst- en beeldmateriaal zijn eigendom van Shaman’s Home. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautimatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige manier, hetzij electronisch, mechanisch door fotokopien en opnamen of andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Shaman's Home.com. Tekst, foto's en beeldmateriaal zijn eigendom van Shaman's Home

Privacy:

Je persoonlijke gegevens zullen altijd met de nodige discretie behandeld worden. Ze zullen enkel gebruikt worden voor communicatie tussen Shaman’s Home en de Client. Zowel bij de bezoekers van de webshop en bij de aanvragen van informatie. In geen enkel geval zullen deze persoonlijke gegevens aan derden worden doorgegeven.