Dit klinkt zwaar, maar deze regels zijn nodig voor uw en mijn veiligheid. Ik reken op uw begrip hiervoor. * Personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, kunnen met toestemming en onder begeleiding van ouders deelnemen aan een cursus,workshop of opleiding.

* Als u bij mij een cursus,workshop of opleiding  boekt dan heeft u het recht om deze bij mij te annuleren, maar houdt u er wel rekening dit minimaal 48 uur van te voren te doen, anders ben ik genoodzaakt hiervoor kosten in rekening te brengen.    

* Als u een afspraak maakt voor een heling en u kunt de gemaakte afspraak niet na komen, moet u dit 48 uur van te voren aangeven, voor de afgesproken tijd bereken ik een onkosten vergoeding. Deze onkosten vergoeding is de helft van de behandeling die geboekt is.    

* Wilt u bij mij aan een cursus, workshop of opleiding deelnemen, betaald u deze een week van te voren.    
 
 
* Mocht u bij mij een afspraak maken voor een heling of behandeling op afstand, dient het bedrag één week van te voren op mijn bankrekening te zijn bijgeschreven. Annuleren is niet mogelijk, verzetten van een afspraak is een optie.    

* Indien dit voor een behandeling noodzakelijk is, stellen we samen een behandelingsplan op, dit dient u wel op te volgen, tenzij we samen overeenkomen dat dit niet meer nodig is !    

* Als u bij mij aan een cursus, workshop of opleiding wil deelnemen gaat u akkoord met de voorwaarden op deze site.

* Als u van mij een afstandsbehandeling of reis wil ontvangen ontvangt u deze nadat uw betaling op mijn rekening is bijgeschreven

Belangrijk:

De behandelingen worden niet vergoed door sommige  Zorgverzekeraars.  Vraag dit even na bij uw zorgverzekeraar.