Mededeling
 
Lieve vrienden van het sjamanisme en Shaman's Home,

Ik deel heel graag mijn kennis en weten met jullie en als je mij het gewoon vraagt en mijn naam erbij zet, mogen jullie ook delen van mijn website gebruiken. Maar wat niet zo leuk is als je hele delen van mijn website overneemt, op je eigen website en als eigen wijsheid of kennis op je Facebook neer zet. Dat is niet waar spiritualiteit of het sjamanisme voor staat. Neem je toch iets over van mijn website laat de lezers van je website of Facebook pagina dan weten waar je de informatie vandaan hebt. Dat toont respect- niet alleen voor het werk van de eigenaar van de website maar ook voor de Spirits, Krachtdieren en Elementair wezens, die deze boodschappen doorgegeven hebben.

Alvast bedankt,

Walk in harmony en light

Sabine Roesberry
Shaman's Home
Copyright:Tekst- en beeldmateriaal zijn eigendom van Shaman’s Home. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautimatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige manier, hetzij electronisch, mechanisch door fotokopien en opnamen of andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Shaman's Home.com. Tekst, foto's en beeldmateriaal zijn eigendom van Shaman's Home

Privacy:

Je persoonlijke gegevens zullen altijd met de nodige discretie behandeld worden. Ze zullen enkel gebruikt worden voor communicatie tussen Shaman’s Home en de Client. Zowel bij de bezoekers van de webshop en bij de aanvragen van informatie. In geen enkel geval zullen deze persoonlijke gegevens aan derden worden doorgegeven.