Is het sjamanisme de goede weg voor mij? Zoals al opgemerkt zijn wij allen afstammelingen van sjamaanse culturen. Het sjamanisme is daarom in al onze wortels en ons bloed verankerd, het maakt niet uit waar we tegenwoordig leven. En behalve dat…..MEN WEET HET EENVOUDIG!!!!!

Je voelt het in je hart en in je ziel, elke vezel in je lichaam kan het voelen, zo gauw als je je op je sjamaanse weg bevindt. Als je het niet zou bemerken, als je eenmaal je weg begonnen bent, dan wil dat niet zeggen dat je de technieken niet kunt leren of het sjamanisme niet zou kunnen praktiseren. Het betekent veel meer dat je dan waarschijnlijk aangetrokken bent tot een andere vorm van spiritualiteit en naderhand deze weg zullen gaan volgen. Er zijn vele wegen tot heling en hun spirituele hulp. Het sjamanisme is slechts één daarvan. Veel mensen volgen tegenwoordig meerdere richtingen, om anderen zo goed mogelijk te kunnen helpen. Het is gewoon een deel van onze huidige tijd. Net zoals de mensheid zich meer en meer vermengt, zo vermengen zich ook de diverse spirituele stromingen om te kunnen helpen. "You do not have to be a shaman to help and heal, but you do have to have the calling to be a shaman."

Het volgende gedicht drukt dit heel mooi uit:

The Invitation by: Oriah Mountain Dreamer

It does not interest me what you do for a living.

I want to know what you ache for And if you dare to dream of meeting your heart’s longing.

It doesn’t interest me how old you are.

I want to know if you will risk looking like a fool for love, For your dreams, for the adventure of being alive.

It doesn’t interest me what planets are squaring your moon.

I want to know if you have touched the centre of your own sorrow; If you have been opened by life’s betrayals or have become shriveled and closed from fear of further pain.

I want to know if you can sit with pain, mine or your own; If you can dance with wildness and let ecstasy fill you to the tips of your fingers and toes without cautioning us to be careful, be realistic, or remember the limitations of being human.

It doesn’t interest me if the story you are telling me is true.

I want to know if you can disappoint another to be true to yourself; If you can bear the accusation of betrayal and not betray your own soul.

I want to know if you can see the beauty even when it is not pretty every day, and if you can source your life from God’s presence.

I want to know if you can live with failure, yours and mine, And still stand on the edge of a lake and shout to the silver of the full moon: ‘Yes!’

It does not interest me to know where you live or how much money you have.

I want to know if you can get up after a night of grief and despair, weary and bruised to the bone, and do what needs to be done for the children.

It doesn’t interest me who you are; how you came to be here.

I want to know if you will stand in the centre of the fire with me And not shrink back.

It doesn’t interest me where or what or with whom you have studied.

I want to know what sustains you from the inside when all else falls away.

I want to know if you can be alone with yourself, And if you truly like the company you keep in the empty moments.