De gereedschappen van de sjamaan.

1. De sjamanencirkel

Om in de niet-alledaagse realiteit te kunnen bewegen veranderd de sjamaan zijn bewustzijnstoestand en gaat in trance. Om in deze toestand beschermd te zijn creëert hij een heilige plaats, de sjamanencirkel.Hoe creëer je een sjamanencirkel?Dat is niet echt moeilijk, ik zal je de methode uitleggen die mij door mijn leraar Alan Tickhill geleerd werd:

- Verzeker je dat de plek waar je sjamaans werk doen wilt vrij is van obstructies, en dat je niet gestoord kan worden. Verzeker je ook van de positie van de vier windrichtingen met betrekking tot je locatie.

- Heb een ratel bij je, als je er geen bezit, gebruik dan je stem, die kan ook een krachtig instrument zijn.

- Steek nu een kaars aan in het midden van de cirkel en brandt wat salie of ceder, om de cirkel van negatieve energie te reinigen.

- Gebruik enkele minuten om te ontspannen en om je gedachten rustig te laten worden.

- Ga nu aan de noordelijke rand van je cirkel staan met je gezicht richting noorden. Begin te ratelen en zeg hardop of in gedachten (het is de intentie waar het op aankomt): "Geesten van de aarde, hoor mijn roep. Voeg jullie kracht bij de mijne en breng de kwaliteiten van moed en standvastigheid naar deze plaats.”Ratel nog circa een minuut verder in noordelijke richting.

- Ga nu langs de rand van de cirkel naar de oostelijke richting. Begin weer te ratelen en zeg: "Geesten van de lucht, hoor mijn roep. Voeg jullie kracht bij de mijne en breng de kwaliteiten van intellect en heldere gedachten naar deze plaats.”Ratel nog circa een minuut verder in oostelijke richting.

- Ga nu langs de rand van de cirkel naar de zuidelijke richting. Begin weer te ratelen en zeg: "Geesten van het vuur, hoor mijn roep. Voeg jullie kracht bij de mijne en breng de kwaliteiten van emotionele evenwichtigheid naar deze plaats.”Ratel nog circa een minuut verder in zuidelijke richting.

- Ga nu langs de rand van de cirkel naar de westelijke richting. Begin wederom te ratelen en zeg nu: "Geesten van het water, hoor mijn roep. Voeg jullie kracht bij de mijne en breng de kwaliteiten van intuïtie en begrip naar deze plaats.”Ratel nu nog circa een minuut verder in westelijke richting.

- Zet je weg langs de cirkel voort totdat je wederom in noordelijke richting kijkt, ratel hier nog circa een minuut. Hiermee sluit je de cirkel van de horizontale bescherming.

- Ga nu in het midden van de cirkel staan, kijk naar het noorden (pas op dat je niet op de kaars gaat staan). Ratel nu in opwaartse richting en zeg: "Geesten van boven, hoor mijn roep en voeg jullie kracht bij de mijne.”

- Hierna ratel je richting grond en zeg: "Geesten van beneden, hoor mijn roep en voeg jullie kracht bij de mijne.” Stop nu met ratelen en leg de ratel naast de kaars.


Dit completeert de sjamanencirkel. Je plaats is nu gebalanceerd en beschermd. Je hebt nu een gezegende plaats waar je zeker en ongestoord je sjamaans werk kunt verrichten. Omdat het je eigen wil en intentie is, die deze initialisatie zijn kracht geven, is het geen probleem als je moeilijkheden hebt om bovenstaande oproepen van buiten te leren. Je kunt net zo goed iets zeggen als bijvoorbeeld: "Krachten van het noorden, hoor mijn roep en voeg jullie kracht bij de mijne en bescherm deze cirkel”. Het zal net zo effectief zijn. Je zult merken dat je na enige tijd je eigen woorden en je eigen ritueel zult gaan ontwikkelen om deze cirkel te creëren.Het eindstadium van de sjamanencirkel vormt een afsluiting. Als je met je werk klaar bent is het beter om de cirkel weer te sluiten. Dit doe je door met je ratel wederom in alle richtingen te gaan, om te beginnen in het noorden, ongeveer een minuut ratelen en in gedachten de krachten danken die je geholpen en beschermd hebben. Doe dit met respect en eerlijkheid en deze krachten zijn dan te allen tijde bereid om je weer te helpen.

2. Het altaar

Een altaar is een heilige plaats, die in het sjamanisme en in vele religieuze stromingen te vinden is. Het altaar is een plaats waar de sjamaan zijn persoonlijke kracht focust. Het is een symbolische opsomming van de persoon en zijn ontwikkeling. Een altaar biedt tevens inzicht in de gebieden waarin de persoon nog moet groeien. Bijkomend is het altaar een heilige plaats, waar hogere kracht verblijven kan. Het altaar is een zeer persoonlijk artefact en varieert van persoon tot persoon. Het groeit en veranderd zich gelijk met de ontwikkeling van de persoon. Omdat een altaar de persoonlijke kracht van een persoon bevat, mag het niet door anderen aangeraakt worden, hoe verleidelijk het ook moge zijn.


      


3. Trommels en ratels.

De trommel is het belangrijkste werktuig van een sjamaan. Volgens Leo Rutherford in zijn boek "De principes van het sjamanisme” is de trommel volgens velen het meest bewustzijnsveranderende, helende artefact van de mensheid. De monotone slag en de lage vibraties brengen de sjamaan snel in zijn veranderde bewustzijnstoestand, waarin hij zijn reizen in de ‘nagual’- wereld begint. Tijdens de reis werkt de trommel als een soort levensdraad, die de sjamaan met de dagelijkse realiteit verbindt en hem ervan weerhoudt verloren te raken. De trommel roept hem aan het eind van de reis terug en begeleidt hem veilig weer naar huis.

De ratel werkt daarentegen met een hogere frequentie en vibratie dan de trommel, wat het effect op het menselijke bewustzijn echter niet minder maakt. Het heeft tevens een krachtig effect op het energieveld in en om ons lichaam, het effect is echter iets minder als dat van de trommel.

Experimenteer met beide gereedschappen en voel het verschillende effect op je lichaam. Voor een beginner zou ik de ratel aanraden, deze kost minder, is makkelijker te transporteren en stoort je buren niet zo erg als de trommel.

Een reis gaat het beste op de slag van een trommel. Omdat men echter niet tegelijk kan trommelen en reizen stel voor om een trommel-cd aan te schaffen. De cd die ik gebruik hebben we zelf opgenomen en bevat twee trommel-tracks, een van 15 en een van 30 minuten en tevens twee ratel-healings en een healing-song.

De trommelsessies worden telkens gevolgd door een viertal harde slagen, deze zijn het signaal dat het tijd is om weer terug te keren. Hierop volgt een korte periode van snelle slagen, die de reizende terugvoeren in de dagelijkse werkelijkheid.

  


4. Wierook.

Wierook wordt gebruikt om negatieve energieën te verwijderen, de geesten op te roepen, de energie uit te balanceren en om de aanwezigen te zegenen. Voordat ik een sjamanencirkel creëer, een workshop of een healing begin, ‘smudge’ ik altijd de plek waar ik zal gaan werken. ‘Smudge’ is een algemeen woord, dat kruidenmengsels beschrijft dat uit gedroogde bladeren en stengels van planten gemaakt wordt. Deze hebben een reinigend effect. Mijn persoonlijke favoriet is Salie, in het bijzonder de ‘Californian White Sage’. Deze salie is anders dan de salie die we hier in Europa kennen. Hij behoort toe aan de familie van de Artemisia en niet aan die van de Salvia. Andere populaire planten die vaak voor ‘smudging’ worden gebruikt zijn Sweet Grass en Cedar. Je kunt echter ook je favoriet mengsel samenstellen met planten als rozemarijn en mugwort in combinatie met reinigende planten als salie en ceder. Je kunt hiermee naar hartelust experimenteren. Om kruiden voor de ‘smudge’-mengsels voor te bereiden moeten ze eerst gedroogd worden en dan of gebroken of samengebundeld worden. Het losse mengsel kan op koolschijfjes in een zogenaamde Abalone-schelp of in een steen of kleischaal gebrand worden. Vul wat zand in de schelp of schaal voordat je het kooltje aansteekt, deze worden namelijk zeer heet. Zelfontbrandende koolschijfjes kunnen in de meeste esoterische winkels gekocht worden. De bundels worden aan een einde aangestoken, uitgeblazen en dan laten gloeien. Hierdoor ontstaat een grote hoeveelheid rook. Ik gebruik de bundels hoofdzakelijk voor het reinigen van de energie in gebouwen, de losse mengsels voor alle andere gelegenheden, omdat deze makkelijker te controleren zijn.


5. Veders en waaiers.

Veders en waaiers worden gebruikt om de rook van de wierook te verdelen in een ruimte en om naar mensen en dingen toe te waaien. Verder kunnen ze op een bepaalde wijze bij een healing worden toegepast. Men zegt over veders, dat dankzij hun bouw de kleine haakjes aan het eind van elk deel, zij als borstels kunnen fungeren die het energieveld van een persoon glad kunnen maken en kunnen bevrijden van blokkades.


6. Krachtobjecten.

Krachtobjecten zijn kleine, natuurlijke dingen als stenen, veders, stokken enz., die met een koord of een dergelijk materiaal tot een object samengebonden worden. Deze dingen en materialen worden bewust uitgezocht en gecombineerd, om een krachtig object te ontwerpen, dat zijn gebundelde kracht voor de persoon voor wie het gemaakt is, uitstraalt, bijvoorbeeld voor bescherming van deze persoon. Een krachtobject, of fetisj, vormt daarom een concentratie van kracht waardoor de sjamaan zijn affirmatie kan manifesteren, ware het voor zichzelf of voor iemand anders.

7. De medicijnbuidel.

De medicijnbuidel, of ‘mesa’, zoals hij in de Incatraditie wordt genoemd, is een buideltje, een bundel of een tas waarin veel sjamanen dingen opbewaren, die zij met hun kracht in verbinding brengen. Deze voorwerpen zijn allemaal met de persoon en met hun persoonlijke kracht verbonden. In de loop van zijn ontwikkeling krijgt of verzamelt een sjamaan objecten of zaken, die voor hem persoonlijk vol met kracht zitten, bijvoorbeeld een steen in de vorm van zijn krachtdier, een kristal dat hem van zijn leraar is gegeven etc. Hierdoor is de medicijnbuidel energetisch met de sjamaan verbonden en straalt zijn eigen kracht uit. Net zoals het altaar is de medicijnbuidel een zeer persoonlijk object, dat in de loop van de ontwikkeling van de sjamaan groeit en zich verandert.