Niet alleen dieren kunnen een sjamaan helpen, ook in de plantenwereld vindt hij waardevolle hulp. Waar dieren alle mensen kunnen dienen, die ze opzoeken, zijn de planten alleen voor een sjamaan toegankelijk. De sjamaan benodigt de hulp van de plantgeesten hoofdzakelijk als bescherming bij extracties van indringers (zie: extracties). Het aantal van plantenhelpers verschilt van sjamaan tot sjamaan. In de loop van zijn leven kan de sjamaan honderden plantenhelpers verzamelen. Om extracties goed en veilig uit te voeren is het belangrijk de goede planthelpers te hebben, omdat er voor elk soort indringen een andere plantenhelper is. Voordat een sjamaan dus een extractie uitvoert, moet hij zich dus meerdere van deze helpers hebben toegeëigend.

De plantgeesten bezitten twee realiteiten, de alledaagse en de niet alledaagse realiteit. Het alledaagse aspect is de plant, zoals we ze in onze wereld kennen. Het nietalledaagse aspect is dat, wat een sjamaan tijdens een extractie waarneemt. Deze vorm kan de sjamaan als een insect verschijnen, zoals een reusachtige kever, of een spin. Ik zal nooit mijn eigen planthelpers vergeten. We moesten tijdens een workshop in een woud gaan en een plant meenemen, die ons aantrok. Ik vond een plaats met hele mooie, witte bloemen, waarvan ik het idee had dat zij met mij contact wilden opnemen. Nu moest ik een van deze planten, inclusief wortels, meenemen. Nadat we in een boek hadden opgezocht of onze planten niet giftig waren (later wordt je instinct zo goed dat je dit niet meer nodig hebt), gingen we op een sjamaanse reis, om het nietalledaagse aspect van onze plant te leren kennen. Ik moet even vooruit vertellen, dat ik altijd al een panische angst voor spinnen had. Ik ging dus op mijn reis en trof zoals verwacht op de nietalledaagse eigenschappen van mijn mooie witte bloem. Je raad zeker al wat dit was, het was een dikke, zwarte spin. Ik kreeg de schrik van mijn leven en kwam meteen in paniek uit mijn trance. Het duurde even voordat ik met mijn spin vrede kon sluiten, maar toen dit eindelijk zover was, had ik niet alleen mijn angst voor spinnen verloren, maar ook nog eens een krachtige bondgenoot gewonnen.


Als een sjamaan een extractie doet, roept hij zijn helpers op. Dit is een soortgelijke procedure als die van een reis voor een andere persoon. Het is verschil is, dat de sjamaan al heel vroeg in zijn reis de indringers in de vorm van een insect, slang of een ander reptiel met zichtbare vangklauwen of –tanden ontmoet. Op dit moment onderbreekt hij zijn reis om zich aan de indringer te wijden. Dit doet hij echter alleen, als hij minimaal twee helpers heeft die bij de indringer passen. Zou dit niet het geval zijn, breekt de sjamaan de reis af en keert terug, om een andere weg te vinden om te kunnen helpen, of om de passende helpers te zoeken. Hij kan ook de reis voortzetten, de indringen omgaan en dan een krachtdier voor de patiënt te zoeken, waardoor deze beter met de ziekte kan omgaan, totdat de sjamaan de goede helpers gevonden heeft om de extractie door te voeren. Heeft de sjamaan echter de goede helpers tot zijn beschikking, onderbreekt hij direct de reis als hij de indringers heeft gelokaliseerd en roept zijn helpers om hem tijdens de extractie te helpen en te beschermen. Deze helpers verzamelen zich in de mond van de sjamaan. Als deze helpers hun plaats hebben, roept de sjamaan zijn andere spirithelpers op en begint met hun assistentie de indringer uit het lichaam van de patiënt te zuigen. De in de mond geplaatste plantenhelpers vangen deze indringer dan op en absorberen hem, zodat de sjamaan zelf buiten gevaar blijft (zie ook: extracties).