Een Shapeshifter is een persoon, die zijn/haar eigen lichaam kan manipuleren en daardoor veel verschillende vormen kan aannemen. Dit kan zowel inhouden dat de persoon in kwestie zijn/haar lichaam tot verschillende vormen kan uitrekken of inkrimpen, of geheel een ander uiterlijk kan aannemen. Twee voorbeelden van een moderne ‘fictionele’ shapeshifter zijn ‘Mystique’ of Mr. Fantastic.

In realiteit is ons lichaam te dicht om echt onze vorm te kunnen veranderen, zoals de sjamaan, welke zich in een wolf of arend kon veranderen. Ons energieveld (aura) kan wel door ons beïnvloed worden. Voor deze reden is Shapeshifting het vermogen om een spirituele of lichamelijke verandering teweeg te kunnen brengen in ons energieveld. Als ons energieveld veranderd kan worden in het energieveld van een beer, zullen andere mensen ons al beer kunnen voelen of zelf als beer kunnen zien.

Shapeshifting is heel natuurlijk en instinctief voor ons mensen. Iedere dag veranderen wij onze energie om de uitdagingen van ons dagelijks leven aan te kunnen en onze verantwoordelijkheden en plichten na te kunnen gaan. Wij leren al vroeg in ons leven wanneer en hoe wij moeten glimlachen om onze gevoelens te verstoppen. Wij leren wanneer wij een bepaalde houding moeten aannemen en wanneer wij vriendelijk of afstandelijk moeten zijn.

Wij hebben een bepaald gezicht op werk, thuis, met onze partner, met onze kinderen en zelden zullen twee mensen ons als exact dezelfde persoon waarnemen. Wij dragen allemaal verschillende maskers op verschillende tijden. Die mensen, die bijzonder succesvol zijn in hun leven, weten hoe zij zichzelf kunnen veranderen, om zich aan bepaalde situaties het best en meest succesvol aan te passen. Al deze dingen zijn onderdelen van Shapeshifting. Wij zijn de ´shapeshifters’ van ons leven.

Er zijn 4 hoofdvormen van Shapeshifting bekend, welke hedendaags nog actief in het Sjamanisme gebruikt worden.

De eerste vorm
("Joining”)

Is die van het versmelten van onze geest met die van een dier of ander natuurwezen . Dit is een werkelijke versmelting van geest (spirit), welke een levensveranderend effect op ons kan hebben. Het komt in de buurt van ‘astrale projectie’ of ‘buiten lichaam ervaringen’, maar gecompliceerder en het benodigt een grotere geestelijke focus en controle. Deze vorm van Shapeshifting is een krachtige techniek voor dierencommunicatie.

De tweede vormvan Shapeshifting is de ‘Auric-Shapeshifting’.

Ons energieveld kan veranderd worden om de vorm van een dier of ander wezen aan te nemen. In zo een verandering is het makkelijker om de kwaliteiten en krachten van het dier of wezen uit te drukken. Als wij in een gegeven situatie de kracht van de wolf nodig zullen hebben, kunnen wij onze aura meer zoals een wolf maken. Bij een persoon, welke deze techniek goed beheerst, kan zich deze verandering ook uiterlijk tonen. De wolf manifesteert zich dan zo sterk in de aura dat hij voor anderen zichtbaar wordt. Hebben jullie nooit een mens gezien waar je het gevoel had dat zich hun gezicht voor een heel klein moment in iets anders veranderde?

De derde vorm, ‘Dream shifting’

Beìnhoudt het vermogen om bewust in vorm van verschillenden dieren in en uit je dromen te kunnen bewegen. Veel mensen vinden het makkelijker om buitenlichamelijke ervaringen te maken in vorm van een dier. Het is niet onbekend dat mensen dromen dat zij een dier zijn of dat zij deel mens en deel dier worden. Het is altijd makkelijker om tijdens de dromen te veranderen en niet alleen ons zelf, maar ook onze dromen.

De laatste vorm van Shapeshifting is ‘Personificatie’ (personification).

Wij zijn in staat om eenvoudige en toch extatische dansen en rituelen uit te voeren, welke een krachtige verandering in ons bewustzijntoestand kunnen creëren, zodat wij voelen als of wij werkelijk in het dier veranderen en hierdoor de essentie van het dier kunnen personifiëren. Ofwel iemand tijdens deze vorm van Shapeshifting niet zichtbaar hun vorm veranderd, kan deze vorm van Shapeshifting van binnen een diepgaande transformatie laten ontstaan, welke van dramatische lichamelijke reacties en bevrijdingen begeleid kan worden. Deze vorm van ervaringen laten in ons verborgene vermogens ontwaken en stellen ons in staat om ons verborgen potentielen te ontdekken en te ontwikkelen.

De drie technieken welke de basis vormen voor de meer gevorderden zijn: Auric-Shapeshifting, Dream-shifting en Personification. Deze technieken veroorzaken van binnen een krachtige transformatie welke een enorme heling, hoger bewustzijn, buitenlichaam ervaringen, en een spirituele verlichting veroorzaken – samen met vele andere voordelen.


"If you can change your imaginings, you can change the world!”Ted Andrews


5magische zondagen...

...van transformatie en kennis maken met de kracht van verandering in jezelf, in anderen en in de essentie van je omgeving (deze verandering kan lichamelijk of spiritueel zijn); je maakt kennis met een van de belangrijkste technieken van het Kern-Sjamanisme. De techniek van ‘Shapeshifting’ wordt al duizend van jaren door Sjamanen in de hele wereld gebruikt en is een van de ‘Need-to- know’-technieken voor alle diegenen, die zich serieus in het Sjamanisme willen verdiepen en het pad van de Sjamanen willen bewandelen.

-De eerste zondag leer je de techniek van ‘Joining’: Versmelting met de geest van een dier, een boom, een god/godin, of een ander element van de natuur is een van de meest bijzonder ervaringen die wij in ons leven kunnen beleven. Je ontwaakt je magische lichaam en jouw diepste creatieve essentie.

-Tijdens de tweede zondag leer je de techniek van ‘Disappearing’. Je leert hoe je deel kan worden van de bossen en andere omgevingen zo dat je niet meer waargenomen kan worden bij anderen, je verdween en wordt deel van je omgeving.

-Op de derde zondag leer je de techniek van ‘Auric Shapeshifting’ Deze techniek omvat de verandering van het energieveld naar de vorm van een dier, om de krachten of kwaliteiten van het dier beter uit te drukken. Welke rol spelen maskers in Shapeshifting.

-Tijdens de vierde zondag leer je de techniek van ‘Personification’ Welk dier leeft binnen jou en ontwaakt je diepste, creatieve levenskracht. Je leert je bewustzijn te veranderen door creatieve verbeelding; trans-dans; intentie en focus. Welke rol speelt je lichaam, je handen en je ogen in Shapeshifting. Welke rol speelt de dans in Shapeshifting. Creëer je eigen dans.

-Tijdens de vijfde zondag leer je de techniek van ‘Dream shifting’ Welk dier slaapt binnen jouw en wacht erop om van jouw wakker gedroomd te worden?

De orde van de dagen kan zich onder omstandigheden veranderen.

De vijf zondagen bouwen op elkaar op en kunnen niet afzonderlijk gevolgd worden!