Binnen het sjamanisme existeren naast onze materiele wereld nog andere werelden. Deze werelden blijven ons normaal verborgen. Sjamanen kunnen de grenzen van hun waarneming echter zo uitbreiden (zie: ‘de sjamaanse bewustzijnstoestand’) dat ze niet alleen door deze werelden kunnen reizen, maar ook met de daar aanwezige wezens contact kunnen opnemen. Hierdoor zijn zij in staat om helingen te verrichten en wijsheden te verkrijgen. Voor een sjamaan bestaan er derhalve twee werkelijkheden, de alledaagse werkelijkheid (Tonal) en de niet-alledaagse werkelijkheid (Nagual). De werelden van de niet-alledaagse werkelijkheid bereikt hij door de methode die ik hier ‘sjamaanse reizen’ (journeying) noemen wil. Dit reizen is in veler opzicht het kernpunt van het globale sjamanisme. De sjamaan reist in de nagual-werelden, om daar de bewoners te ontmoeten, die men als spirit-helpers, leraren, voorouders, engelen, goden, godinnen en krachtdieren zou kunnen benoemen. Deze bewoners zijn wezens vol met wijsheid en kracht. Ze zijn bereid om met ons te werken en ons met raad en daad terzijde te staan.

Sjamanen delen de nagual-werelden in in 3 delen:

De onderwereld, de middenwereld en de bovenwereld.

De onderwereld

Wordt de wereld van het instinctieve weten genoemd. Hier vinden we onze animistische krachten, die ons met praktische raad en hulp terzijde staan. De meeste wezens van deze wereld tonen zich aan ons in de vorm van dieren. Sommigen nemen menselijke vormen aan en enkelen de vorm van mythische wezens, zoals draken. De onderwereld zelf toont zich aan ons als een natuurlijk landschap, dat zich in onze eigen wereld zou kunnen bevinden. Tijdens een verblijf in de onderwereld heeft alles wat men tegenkomt een symbolische of zelfs letterlijke betekenis. Volledige opmerkzaamheid is dus zeer belangrijk!

De middenwereld

Is zowel onze eigen wereld waarin we ons nu bevinden, als ook een parallelle, niet-alledaagse, versie van onze wereld. Dit is de plaats waar buitenzintuiglijke waarnemingen, telepathie, paranormale ontmoetingen enzovoorts plaatsvinden. Dit is ook de wereld waarin zich ziektes manifesteren, voordat ze in het lichaam komen. Hier is het waar de sjamaan een weg naar heling zoekt, voordat een ziekte zich in het lichaam manifesteert. Hij doet dit door het energieveld van een persoon te bekijken, of er zich indringers (intrusions) in bevinden, die hij dan indien mogelijk daaruit verwijdert (extracties). De middenwereld is het moeilijkst te navigeren van de drie werelden, men benodigt ervaring en kennis om de weg aldaar veilig te vinden. Men kan daar zeer eenvoudig iets gevaarlijks opvangen, voorzichtigheid is dus geboden!

De bovenwereld

I
s de wereld van de geesthelpers (spirit guides) en de kosmische wezens (engelen, goden etc.) dien ons eveneens in menselijke vorm ontmoeten. De hulp van deze wezens is er een in de algemene, filosofische vorm. Om deze wereld te bereiken moet men door een soort van troebel membraan. De vormen zijn er eerder lichtgevend en in combinatie met een etherisch licht gevoel.

Geen van dezer werelden is de ander overlegen. Ze zijn allen gelijkgesteld en vullen elkaar aan. De een kan zonder de ander niet bestaan.

Oefening: Een reis in de onderwereld.

Voorbereiding: Wees er zeker van dat je niet gestoord kan worden. Creëer een sjamanencirkel (start ook je trommel-cd). Leg je uitgestrekt neer, zodat de energie vrij kan stromen. Sluit je ogen en ontspan je. Concentreer je op je adem. Denk hierna aan een je bekende plek met een ingang naar de aarde, dat kan bijvoorbeeld een grot of hol zijn, een holte aan de voet van een boom, een bron enzovoorts. Het maakt niet uit wat de afmetingen van de ingang zijn, je past er doorheen. Krimp naar de afmetingen van de ingang zou deze kleiner zijn dan je nu bent. Alles is mogelijk. Voel hoe je dieper en dieper door de holte in de aarde glijdt. Dieper en dieper. Indien je onderweg een blokkade tegenkomt, probeer er omheen te gaan, of vindt een klein gaatje waardoorheen je door de blokkade kunt gaan. Zou dit niet mogelijk zijn, of stelt een insect zich op je weg met duidelijk zichtbare vangklauwen, keer om en ga terug naar de ingang. Probeer het dan op een ander tijdstip of via een andere ingang nogmaals.

Maar als de weg vrij is, zet je reis dan voort. Dieper en dieper glijdt je in moeder aarde tot je een grot bereikt. Kijk hier om je heen. Je bent nu diep in de buik van moeder aarde. Voel de koele, vochtige lucht. Ondanks dat het er donker is kun je alles duidelijk zien. Je verwondert je hierover en bemerkt hierbij een lichtschijnsel aan de andere kant van de grot. Je gaat erop af en bereikt nu het einde van de grot. Nieuwsgierig ga je naar buiten. Kijk om je heen, wat zie je? Welk soort landschap zie je? Is het dag of nacht? Hoe is het weer? Hoe voelt deze plek zich aan? Ga nog niet verder deze wereld in. Maak nog geen contact met de wezens van deze wereld. Deze reis is slechts bedoeld als een kort bezoek en ter observatie. Verblijf er in stilte en neem deze wereld in je op. Probeer alle details te onthouden, dit is de plaats van je kracht in de onderwereld. Voordat je deze wereld verder kunt ontdekken, heb je krachtdieren nodig die je de weg wijzen en je beschermen kunnen. Want ook de onderwereld is niet zonder gevaren. Maar deze opgave is voor een volgende reis gepland (zie: krachtdieren). Als je vindt dat je genoeg gezien hebt, draai je dan om en ga terug in de grot. Aldaar voel je een draad, die je zacht in richting ‘huis’ trekt. Indien je een trommel-cd speelt, merk dan wanneer de trommel je weer naar huis roept). Je verlaat de grot door je eigen smalle gang en merkt hoe je weer hoger en hoger glijdt. Laat het toe dat de draad je op een zachte manier terugtrekt tot aan de ingang waar je in de aarde bent gegaan. Kom nu langzaam weer terug in onze alledaagse wereld. Laat de omgeving weer in je opkomen. Voel de materie van het meubelstuk of de vloer waarop je je bevindt. Hoor de geluiden in je omgeving. Strek je armen en benen en beweeg je lichaam. Tel langzaam tot 3 en open je ogen. Je bent weer in het hier en nu. Blijf nog een kleine periode liggen en herinner je de dingen die je gezien hebt in de onderwereld.

Neem nog even de tijd om je ervaringen op te schrijven. (Indien je een trommel-cd speelt, gebruik dan de 15 minuten track, je eerste reis hoeft niet langer te duren.)