Sjamanisme en Ziektes (een korte inblik):


Ziektes beginnen bij ons altijd in het energieveld en springen dan pas over in het lichaam. Er zijn drie redenen hoe ziektes kunnen ontstaan:

1.       Verlies van kracht

2.       Indringers (Intrusions)

3.       Verlies van een stuk van de ziel

Ik zal hier in het kort ieder van de drie soorten verklaren.

1. Verlies van kracht:

Een of meerdere krachtdieren vertrekken om verschillende redenen, omstandigheden, verveling, enz.

Symptomen bij  krachtverlies:

- vermoeidheid

- depressie

- uitgeputheid

- slechte (pech)dagen

- zich niet heel voelen

De taak van de Sjamaan of Shamanic Practitioner is het hier om de krachtdieren te vinden en terug te brengen. Dit doet de Sjamaan met behulp van de techniek van het ‘Sjamaanse Reizen’.

 2. Indringers:

In het Sjamanisme spreken wij over twee soorten van energie: lichte energie en zware energie. Lichte energie is energie in resonans met ons eigen energieveld en zware energie is energie in disresonans met ons eigen energieveld.
Wij spreken binnen het Sjamanisme nooit over positieve of negatieve energie. Energie zelf kan niet positief of negatief zijn. Wel kan hetgeen wat iemand ermee doet op deze persoon zelfs of een ander een ‘positief’ (gezond) of ‘negatief’ (ongezond) effect hebben.
Energie bij zichzelf is een vibratie, een trilling, die met ons individuele energieveld resoneert of niet. Als een energie trilling met ons resoneert, voelt het goed voor ons aan en wij noemen deze energie dan een ‘positieve energie’. Als een energie trilling niet met ons resoneert, voelt dit niet goed voor ons aan en deze energie is voor ons dan een ‘negatieve energie’.  Als een energie trilling niet met ons resoneert, kan deze disresonans onze eigen energiestroom blokkeren en verstoren. Dit kan dan wederom naar energie blokkades, ziektes of symptomen van ziektes leiden. 

Indringerszijn energieën (zware energie), die niet bij of in een persoon thuishoren. Deze energieën worden vooral creëert door projecties vanuit negatieve gedachten. Ook in het geval dat een zielendeel vertrekt of kwijtgeraakt wordt, laat deze een lege ruimte achter. Deze ruimte kan zich met "zware”energie vullen, die zich dan in de lege ruimte in nestelt.

Symptomen bij indringers (intrusions):

- disassociatie (het losmaken van zijn gevoelens)

- depressie

- stemmen

- fysieke ziekte

- niet zichzelf zijn

enz.

De taak van een Sjamaan of Shamanic Practitioner is om door een ‘Extractie’ deze indringers te verwijderen en de hieruit creëerde lege ruimte met licht of de missende energiedeeltjes (ziel of krachtdier) weer te vullen.

 3. Verlies van een stuk van de ziel:

Onze ziel is de essentie van onze leven, onze levens energie. Als wij een stuk van onze ziel door welke redenen dan ook kwijtraken, worden wij ziek.

Symptomen van het verlies van zielendelen:

- depressie

- vermoeidheid

- disassociatie

- chronische ziekten

- misbruik van substanties

enz.

Het verlies van een zielendeel kan door een trauma (zowel fysiek als ook emotioneel), door diefstal van het stuk ziel (verkrachting, geweld, incest, dood van een geliefde,…) of door het vrijwillige afstaan van een zielsdeel gebeuren ( dood van een geliefde, liefdesrelatie, van ouders misbruikte kinderen,..).

Elke keer als verdriet of verlies in het spel zijn, neemt de vertrekkende ziel een deel van de ziel van de ander mee, zoals bij de dood van een geliefde of het einde van een liefdesrelatie) .

Trauma’s:

Afhankelijk van de zwaarte van een trauma, kan een zielendeel ook vanzelf weer terugkomen, bij voorbeeld na een ruzie met je partner. Zodat de ruzie voorbij is , komt het zielendeel terug. Maar hoe zwaarder en pijnlijker het trauma, des te groter is de kans dat het kwijtgeraakte zielendeel vanzelf weer terugkomt of kan komen. Hier komt dan de Sjamaan of de Shamanic Practitioner aan de gang om het verloren gegane deel te gaan zoeken, te vinden, terug te brengen en weer met de rest van de ziel te verenigen.

Wanneer een gebeurtenis van een persoon als trauma beleefd wordt, is heel verschillend, individueel en afhankelijk van de leeftijd en ontwikkeling van een persoon. Een voorbeeld: Je gaat boodschappen met je 2 jaar oude kind. Het kind zit in het winkelwagentje en je moet even om de hoek om een pakje bloem te halen. Je laat je kind voor misschien 10 seconden alleen. Het kind had het niet in de gaten dat je eventjes wegging, kijkt om zich heen, ziet je niet meer en begint te huilen. Voor een kind van deze leeftijd is dit moment genoeg om een stuk ziel kwijt te kunnen raken en voor de rest van zijn leven onder verlatingsangst te leiden. Voor jou, de volwassen persoon was dit maar kleine 10 seconden en dit was toch niet erg, want je kwam weer terug en alles was goed. Maar voor het kindje, dat nog in de eerste chakra fase van het leven zit, waar het gevoel van geborgenheid, vertrouwen, en veiligheid van belang om te overleven zijn, duurden deze 10 seconden een eeuwigheid, gedurende die enkele seconden verloor het kind het vertrouwen, het gevoel van zekerheid en veiligheid en verloor hiermee ook een stuk van zijn ziel.
De mate van hoe groot en hoe erg een gebeurtenis een persoon beleeft wordt is daarom heel individueel en kan niet van een persoon op de ander verplaatst worden.

Trauma’s kunnen ontstaan tijdens operaties, ongelukken, verlaten worden door een geliefde, verkrachting, misbruik, geweld, oorlog en voor vele andere redenen.

Diefstal van een deel van de ziel:

Bij diefstal van een stuk van de ziel gaat het altijd over macht en vooral over macht hebben over. In een gewelddadige relatie bereikt een persoon de macht over de andere door geweld. Bij incest heeft de vader macht over het kind. Bij een ongelijke liefdesrelatie, waar de ene partner denkt: Als ik hem/haar niet kan hebben, krijgt hem/haar ook niemand anders. Ook hier steelt deze persoon een stuk van de ander om deze te verhinderen om verder te kunnen gaan met zijn/haar leven.

Zielendiefstal is meestal erfelijk en de persoon die de diefstal pleegt was ooit ook zelf het slachtoffer. Wat het gedrag natuurlijk nooit excuseert. De taak van de Sjamaan of Shamanic Practitioner is het nu om het gestolen stuk ziel van de dief terug te halen, wat niet gemakkelijk is, en het terug te brengen en weer met de persoon te verenigen.

 Vrijwillig afgegeven zielen delen:

Deze situatie is vaak bij kinderen te vinden, die in een gewelddadig thuis opgroeien. Zij geven vaak een stuk van hun ziel aan de gewelddadig ouder voor liefde. Hier, ik geef je een stuk van mijn ziel, maar a.u.b. hou van mij. Of mensen, die heel lang met elkaar getrouwd waren en waar nu eentje  van overlijd. Vaak geeft de overlevende een meer of minder groot stuk van haar/zijn ziel mee aan de overledene. Dit is een redenen waarom deze mensen vaak de overledene na een heel korte tijd ook overlijden. Of de overledene kan niet loslaten en geeft een stuk van zijn/haar ziel aan de overlevende af. Allebei de scenario’s zijn ongezond, want geen van de beiden kan verder. De overledene blijft hangen en kan niet terug naar het licht en de overlevende partner kan met haar/zijn leven niet verder, want allebei hangen ze nog aan elkaar vast. Hier is het dan de taak van de Sjamaan of Shamanic Practitioner om de zielen met liefde en respect uit elkaar te halen en daar te brengen waar zij horen te zijn.

Het terug brengen van een stuk ziel noemen wij in het Sjamanisme een Soul Retrieval. De manieren waarop een ziel terug gebracht kan worden, kan variëren, afhankelijk van de reden van het verlies van het zielendeel.