Een sjamaan heeft een bijzondere gave. Hij/zij heeft de vaardigheid dingen waar te nemen die de meeste mensen niet kunnen waarnemen. Deze dingen, waargenomen of niet, oefenen echter een sterke invloed uit op onze wereld. Om deze vaardigheid te ontwikkelen leert de sjamaan om zijn bewustzijn te veranderen en door trance in ten treden in de SSC (Shamanic State of Conciousness). Deze veranderde bewustzijns-toestand staat het de sjamaan toe om werelden in andere dimensies te betreden en om hun bewoners te zien, met hun contact op te nemen en met hun te communiceren. De sjamaan bereikt deze trancetoestand met behulp van trommels, ratels of gezang. Binnen het sjamanisme existeren naast onze materiële wereld nog andere werelden. Deze werelden blijven ons normaal verborgen. Sjamanen kunnen de grenzen van hun waarneming echter zo uitbreiden (zie: ‘de sjamaanse bewustzijnstoestand’) dat ze niet alleen door deze werelden kunnen reizen, maar ook met de daar aanwezige wezens contact kunnen opnemen. Hierdoor zijn zij in staat om helingen te verrichten en wijsheden te verkrijgen. Voor een sjamaan bestaan er derhalve twee werkelijkheden, de alledaagse werkelijkheid (Tonal) en de niet-alledaagse werkelijkheid (Nagual). De werelden van de niet-alledaagse werkelijkheid bereikt hij door de methode die ik hier ‘sjamaanse reizen’ (journeying) noemen wil. Dit reizen is in veler opzicht het kernpunt van het globale sjamanisme. De sjamaan reist in de nagual-werelden, om daar de bewoners te ontmoeten, die men als spirit-helpers, leraren, voorouders, engelen, goden, godinnen en krachtdieren zou kunnen benoemen. Deze bewoners zijn wezens vol met wijsheid en kracht. Ze zijn bereid om met ons te werken en ons met raad en daad terzijde te staan. 

Enkele voorbeelden van deze contacten zijn:

De aartsengelen:

Uriel

De engel Uriel is de aartsengel van het goddelijke vuur, de engel des onheil en de engel de tegenwoordigheid. Soms is het in rook opgaan van een luchtkasteel, vaak door een onplezierige ervaring, nodig om de mogelijkheid van een ander leven, begrip en nieuwe kansen te kunnen zien. En Uriel kan je hiermee helpen.

Raphael

Hij zorgt voor een gelijke verdeling van bescherming en genezing. Ook legt hij het contact met andere engelen. Raphaël is de aartsengel van Mercurius en de lucht. Raphaël betekent God geneest. Hij heeft tot taak de aarde en de mensheid te genezen. Raphaël heeft speciale aandacht voor kinderen, dus roep hem aan als uw kind ziek is. Hij is ook de engel van kennis en communicatie.                          

Michael

Aartsengel Michaël kan aangeroepen worden om rechtvaardigheid in een situatie te brengen of om te helpen uw persoonlijke doelen te bereiken. Michaël werd als eerste engel geschapen en wordt vaak beschouwd als de leider van de engelen of eerste te midden van gelijken. Michaël is de aartsengel van het vuur en Zon en helpt degenen die hem aanroepen om doelen te bereiken. Huwelijk en muziek zijn heilig voor hem. Als u een persoonlijk doel wilt bereiken, of als u bescherming nodig heeft, roep dan Michaël aan. Hij is de verdediger van rechtvaardigheid en staat ook bekend als de Genadige Engel.)

Gabriel

Hij is de aartsengel van de Maan. Gabriel betekent "de kracht van "God". Gabriël kan opgeroepen worden om alle dingen te vermeerderen. Hij heeft in het bijzondere de heerschappij over paranormale krachten, astrale reizen, conceptie, dromen, geboorte, alle zaken verbonden met vrouwen, zeereizen, het huis en de verbeelding. Roep Gabriël in moeilijke tijden of om uw verbeelding te inspireren en uw plannen te verwezelijken.


De elementair wezens van het element aarde:

 Gnomen

Zij onderhouden en werken met de fysieke structuren van de aarde;  zij helpen ons aan de aarde energieën aan te sluiten en te verstaan hoe deze werken; zij helpen om het fysieke lichaam van de mensen in stand te houden; zij zijn de wezens van vakmanschap.

Kabouter

Kabouters werken veelal bovengronds, helpen de dieren in het bos en herstellen de natuur daar waar ze dat kunnen. Zij kunnen je advies en hulp geven met alle vragen over de natuur.  

Boomgeesten

In de Griekse mythologie zijn de boomgeesten vrouwelijke natuurgeesten die regeren over bomengroepen en bossen. Elke boomgeest is geboren met een bepaalde boom waarover zij waakt. Zij leven in- of rond de boom. Hun levens zijn vast verbonden met de boom, als de boom sterft,sterven zij ook.  

Het Stenenvolk

Stenen zijn de vertegenwoordigers van het element aarde. Bij de geboorte van de planeet waren ze er al, eerst in vloeibare vorm, daarna in vaste vorm. Ook stenen hebben een bewustzijn met wie je kan verbinden om van hun te leren en hun wijsheid te delen. Voor onze voorouders hield het Stenenvolk de sleutels van prophecy, magie en kennis.


De elementair wezens van het element lucht:

Sylphen (Luchtgeesten)

Zij werken te samen met de engelen; zij creëren van de lichtste zuchtjes wind tot ontzagwekkende tornado’s; zij stimuleren nieuwe kennis en inspiratie; zij zijn asexueel en  zijn heel goed in het beschermen van het huis en haard; hun energie kan zo sterk zijn dat indringers verward worden.  

De elementair wezens van het element vuur:

Salamander

Zij zijn niet de reptielen salamander, maar vuur wezens, die hun naam delen; geen vuur kan branden zonder hun hulp; zij werken ondergronds en binnen in onze lichaam en ziel; zij zijn verantwoordelijk voor bliksem,explosies en de vulkanen; zij creëren krachtige emotionele vibraties; hun energie helpt ons met het afbreken van het oud en het opbouwen van het nieuw; zij werken met de mens via warmte,vuur en vlam; zij hebben een krachtige helende effect op het menselijk lichaam, vooral in kritische situaties.  

De elementair wezens van het element water:

Undinen

Zij werken om het astrale lichaam van de mensen te onderhouden en onze gevoelens te stimuleren. Ieder van ons heeft een Undine die ons met de functie van het bloed en andere lichaam vloeistoffen helpt. Zij zijn belangrijke delen van onze heling,purificatie en empathie vermogen;zij stimuleren sterke emoties en creativiteit in ons en werken vaak met ons door onze dromen.