Wat is Sjamanisme?

 

          De woorden Sjamanisme en Sjamaanhebben  niets te doen met de Noord-Amerikaanse Indianen, zoals vele mensen denken. Voor vele traditionele Noord-Amerkaanse Indianen is dit woord een belediging voor hun heilige (medicijn)mannen en (medicijn)vrouwen.

Het Sjamanisme zelf is niet beperkt tot  alleen een groep van mensen of alleen een gedeelte van de wereld. Het Sjamanisme hoort bij de hele wereld en alle mensen erop en hoort ook bij ons en onze voorouders hier in het Westen van Europa. Alleen hier in het westen hebben wij de wijsheden van onze sjamanen wortelen vergeten. En toch zijn wij hun niet helemaal kwijt geraakt. Zij zijn er nog te vinden, in onze DNA, de oude verhalen (de legenden en sprookjes), en in de natuur om ons heen. Wij moeten alleen weer leren hoe wij de boodschappen van de natuur kunnen verstaan en hoe wij weer contact kunnen maken met de kennis en wijsheid, die diep in ons sluimert. En hiervoor moeten wij niet naar de verre exotische landen kijken, maar veel dichter bij thuis. De wijsheden van onze voorouders en onze krachten liggen niet in Zuid- of Noord-Amerika zoals jullie dat misschien graag willen, maar hier, direct voor onze huisdeuren. Hier in onze bomen, planten, dieren en krachtplekken vinden wij onze wortelen en onze onvervalstheid terug. Als wij ooit willen genezen en in onze eigen krachten te komen staan moeten wij hier zoeken en niet op ander continenten en culturen. Natuurlijk is het niet zo exotisch en avontuurlijk als naar Indonesië, Zuid-Amerika of naar Australië te gaan en te kunnen zeggen: "Ik was bij een echte Sjamaan in …….. ".

Er is een ding dat alle Sjamanen in de wereld met elkaar gemeen hebben en dat is hun onvervalstheid. Zij blijven de tradities trouw die bij hun cultuur en hun land horen, want hierin ligt de kracht van hun liedjes, hun ceremoniën en hun rituelen. Zij proberen niet de tradities van anderen landen te kopiéren en hun eigen te maken, zoals wij het graag doen. Daarom is het ook natuurlijk dat de Sjamanen van deze landen geen respect voor ons hebben. In hun ogen nemen wij de wijsheden over, die zij over duizenden van jaren van hun voorouders geleerd hebben, verplaatsen deze naar landen waar zij niet horen en maken er een ‘business’ eruit om veel geld ermee te verdienen. Waarin ligt hier nog onvervalstheid, wijsheid en kracht?


Er is geen boom die met de wortelen van een ander boom kan groeien. Het zijn de eigen wortelen die hem sterk maken en laten groeien. 


Sabine Roesberry


De meeste definities van het woord ‘Sjamanisme’,die men op internet kan vinden, omvatten alleen een gedeelte van hetgeen wat het woord eigenlijk betekend. Hier wordt bijvoorbeeld het Sjamanisme benoemd als "een oude vorm van geneeskunst  waarbij gebruik gemaakt word van o.a. rituelen en kruiden”(www.encyco.nl).

Of dat "het Sjamanisme genezing tot stand brengt, genezing tussen lichaam en geest, tussen mens en natuur, tussen mensen onderling en genezing tussen de mens en zijn spirituele bron.” (www.alternatievegids.com).

Ook wordt over het Sjamanisme gezegd, dat het een "complex van geloofsopvattingen en handelingen rond een sja-man is, die in staat is in contact te treden met geesten en die zulks meestal doet om zieken te genezen.”(www.verhoevenmarc.be/PDF/Glossarium.pdf)


Alle boven genoemden definities zijn wel juist, maar een Sjamaan is echter alle deze definities samen en meer. Het is heel moeilijk om de term ‘Sjamaan’ in enkele woorden uit te drukken. Ook de Sjamanen, die ik over de laatste 15 jaren heb mogen ontmoeten, waren niet in staat om dit te doen.  Maar voordat ik zelf een poging voor een  verklaring van het woord ga ondernemen, wil ik graag nog een misconceptie recht zetten.

Het ‘Sjamanisme’ aan zich heeft  niet zijn oorsprong,  zoals vaak gezegd, in Siberië, maar gaat terug tot de eerste bestaande groep van samenleving van mensen op aarde. Vanaf het moment dat mensen begonnen in groepen of gemeenschappen te leven, waren er mensen die verantwoordelijk waren voor het lichamelijke, psychische en spirituele wel-zijn van hun groep of gemeenschap. Deze mensen hadden de vaardigheid om met de natuur en de geesten te communiceren. Zij verstonden de teken van de natuur en het universum en waren in staat om deze om te zetten in heling en kennis voor de mensen van hun groep of gemeenschap.

Over de oorsprong van het woord zelfs zijn etnologen en antropologen tot vandaag ook niet helemaal eens. Voor vele van hun stamt het woord van de Siberische Toengoezisch = saman (hij/zij die weet). Andere etnologen plaatsen de oorsprong van het woord terug naar het Chinees woord scha-man = oorsprong. Weer andere zeggen dat het woord teruggeleid kan worden naar het Sanskriet woord sramana = budhistische monnik.
Later wordt het woord overgenomen naar het Engels als ‘shaman’.

Wat er ook de werkelijke oorsprong van het hedendaags gebruikte term ‘Sjamanisme’ of ‘Sjamaan’ is, het is hier om te blijven en dat is ook goed zo, want in deze tijd van spirituele, psychische en materiële chaos is het nodiger dan ooit, om mensen te helpen weer terug in hun eigen kracht te kunnen komen. 

Na bijna 20 jaar ervaring in het Sjamanisme en bijna 15 jaar als Shamanic Practitioner heeft de beste verklaring van het woord ‘Sjamaan’ een Jugendherbergsmutter in de beurt van Olpe, tijdens een Sjamaanse weekend workshop, aan een kind gegeven, die op dezelfde tijd als wij in de Jugendherberge was en die wilde weten wat wij aan het doen waren en wat een Sjamaan was. Voordat ik een antwoord op de vraag kunt geven, antwoordde zij: "Een Sjamaan is een verbinding tussen de levenden en de doden.” Van iemand die tot deze weekend helemaal niets over het Sjamanisme wist was dit een ontzeggend goede verklaring.

Voor mij is een Sjamaan iemand die de vaardigheid heeft om zijn/haar bewustzijnstoestand zo te veranderen dat hij/zij met alle wezens van onze aarde, het universum en van andere dimensies contact kan opnemen om met hun te communiceren en samen te werken om kennis te ontvangen en heling te kunnen geven. Een Sjamaan is meer dan alleen een heler of iemand die met kruiden werkt en met doden kan praten. Een Sjamaan is een mens die tussen de dimensies heen en weer wandelt. Een persoon die probeert om harmonie te brengen tussen de ander dimensionale wezens en ons mensen. Een persoon die alle dimensies kan bereizen maar nergens echt thuis is. Een persoon die altijd met een been in het licht en het ander been in het donker staat en probeert de balans niet te verliezen.

Het pad van een Sjamaan is een eenzame, moeilijke en pijnlijke pad. Een pad vol obstakels, uitdagingen en vaak van onbegrip door anderen. Maar hoe kan iemand van de ‘normale’ wereld ook verstaan dat iemand met geesten communiceert, met elven, feeën en anderen magische wezens contact en vriendschappen heeft, samen, zij aan zij, met engelen en ander universele en aardse lichtwezens tegen zwarte magie, kwaad en demonen vecht. Dat er dagen zijn waar deze persoon voor vermoeidheid en uitgeputheid niet uit het bed komt. Dat deze mensen zich bijna ieder dag zelfs in gevaar brengen om anderen te helpen en te helen.

All deze kanten maken deel uit van het Sjamanisme. Kanten die vele mensen nooit zullen beleven of kunnen verstaan. Alleen iemand die echt met het kern van het Sjamanisme werkt, weet hoe moeilijk en hart deze weg is. De moeilijke en zware kanten van het Sjamanisme blijven de meesten verborgen. En dat is ook goed zo. De Sjamanen zeggen niet voor niets dat alleen mensen die gek zijn vrijwillig Sjamanen willen worden. Een echte Sjamaan vecht dagelijks tegen de donkerheid om in het licht te blijven en om zuiver te blijven en zuiver te werken. En helaas verliezen enkele ook af en toe deze gevecht. Zij gaan naar de donkere kant over. En waar hun eerst heling en hulp bereidden sturen zij nu ziektes en vervloekingen. 

Dit alles maakt deel uit van het hele pakje wat er deze dagen Sjamanisme genoemd word. Het is niet voor niets dat niemand gewoon kan kiezen om Sjamaan te worden, maar dat iemand gekozen wordt. Iedereen kan wel tot een bepaalde punt de technieken leren, en ook succesvol aanwenden, maar niemand kan leren om Sjamaan te worden. Dat ben je of dat ben je niet. Het is nietje eigen keuze. Vroeger, als er nog Sjamanen in ieder gemeenschap waren, heeft de Sjamaan zijn opvolger zelf uitgekozen met behulp van de ‘Spirits’. Dit is in onze wereld vaak niet meer mogelijk. Wat niet betekend dat de ‘Spirits’, of als ik hun noem: ‘ De Raad van de Ouden’, niet ook vandaag kiezen, wie wel en wie niet uitgekozen is om de pad van een Sjamaan te bewandelen. Maar het zijn hun die beslissen wie wel en wie niet, en niet wij.

De kracht en energie van een Sjamaan kan zowel gebruikt worden voor hulp en heling, alsook voor het tegendeel. Een Sjamaan die met donkere energie werkt kan iemand ziek maken of zelfs vervloeken. En vandaar is het vooral voor de mensen hier, die blind en blauwogig naar iedereen lopen, die exotisch is of uitziet als een Sjamaan, om heel goed op te letten met wie zij te doen hebben. Alleen dat een persoon uit Peru, Afrika, Siberië of een ander land komt waar het Sjamanisme vandaag nog bij het dagelijks leven hoort, betekend dit niet dat deze persoon ook is wat hij/zij voorgeeft te zijn. Ook onder de zo genoemden "waren” Sjamanen zijn evenzoveel Charlatans te vinden als onder de "New-Age Sjamanen”. En deze dagen, waarin het Sjamanisme populairder geworden is, verkopen zich ook vele mensen uit deze landen als Sjamanen ofwel zij het helemaal niet zijn.

Sjamaan of Charlatan? Hoe weet ik wie is wie?

1) Luister naar je eigen intuïtie. Wat zegt je inner stem, wat voel je. Zodat je onzeker bent of een slecht gevoel krijgt, ga weg, egaal wat andere je ook willen vertellen. Het gaat om jou en niet om hun.

2) Luister naar je Punt van Waarheid’.

(Onder de balk: Oefeningen en Meditaties. Op deze website, vinden jullie een oefening om dit punt in je eigen lichaam te vinden en te herkennen)

3) Zodat iemand die niet stopt als je ‘nee’ zegt, maar opdringerig wordt, ga weg.

4) Zodat iemand zegt dat hun weg en leer de enigste manier is om iets te doen, ga weg.

5) 1600 € voor een weekend is te veel geld. Geld kan gevraagd worden, maar het moet binnen de  grenzen blijven. Anders is het alleen geldafzetterij. Ga weg.

6) Grote groepen met meer dan 10 personen en maar één Sjamaan. Ga weg.
(Dit geldt niet voor lezingen, maar voor workshops zoals het leren van Sjamaanse technieken of helings)

Zowel je lichaam als ook je ziel weten wanneer iemand de waarheid zegt of wanneer iets goed is voor je of niet. Luister erna!

Als je een eigen ervaring met een ‘goede’ Sjamaan of  met een ‘charlatan’ met anderen willen delen, stuur mij een mailtje met je verhaal naar: shamanshome@gmail.com. Ik hoor graag van jullie.