Sjamaans zielenwerk.(soul retrieval)
Een van de grondprincipes van het sjamanisme berust op de aanname, dat een deel van een menselijke ziel zich na een traumatische ervaring kan losmaken en in een anders dimensionale wereld vlucht. Het kan hier gebeuren dat dit deel verdwaalt op deze weg of dat het zich gaat verstoppen. Als een deel van onze ziel echter is verdwenen zijn we niet meer ‘heel’ en staan we opeens open voor ziektes en aandoeningen. Dit klinkt heel erg sciencefictionachtig, maar in een iets andere vorm is dit ook in de psychologie geen onbekend fenomeen. Hier spreek men van meervoudige persoonlijkheden. Het principe baseert op het idee, dat de ziel na een trauma een sterkere persoonlijkheid creëert. Als dit het geval is, kan het dan niet mogelijk zijn dat bij sommige mensen een deel van de ziel, dat met het trauma is verbonden, zich losmaakt en in een andere wereld vlucht?

Een mogelijkheid om dit verloren deel van de ziel terug te halen is door middel van gezang. Een zielsdeel kan ‘naar huis’ gezongen worden. Dit wordt met behulp van een sjamanenlied gedaan, dat de sjamaan door de geesthelpers geleerd was. Het lied trekt de ziel aan. Het biedt een soort van energiepad dat het zielsdeel kan bewandelen. Het spreekt onder meer van liefde, warmte, erkenning van de pijn en behoeftes, en van thuis, de plaats waar het van nu af aan veilig is en waar men er op wacht. Soms is het vermiste deel zo erg verloren, dat een lied niet genoeg is. Of het is nog zo erg getekend door het trauma, dat een lied eenvoudig niet sterk genoeg is. In dit geval is het de taak van de sjamaan om dit verloren gegane deel in de andersdimensionale werelden te gaan zoeken om het weer met de ziel te herenigen. Om dit te doen moet een sjamaan in de kunst van het sjamaanse reizen geoefend zijn, omdat het deel nog in een toestand van nood bevindt en misschien helemaal niet meer terug wil keren. Al zijn kennis en ervaring is dan nodig om het deel van de voordelen van een terugkeer te overtuigen. Als het verloren deel uiteindelijk weer is verenigd met de persoon, kan het nog 3 dagen tot 2 weken duren voordat het weer volledig in het lichaam is geïntegreerd. Tijdens deze periode heeft de persoon ondersteuning en hulp nodig. Ook het gereïntegreerde zielsdeel heeft nu liefde en aandacht van de persoon nodig. Het moet zich welkom voelen in het lichaam om daar te kunnen blijven. Het kan dan ook te allen tijde besluiten om weer te vertrekken als de aanvankelijke situatie niet verbeterd. Het welkom heten van het teruggehaalde zielsdeel wordt oorspronkelijk door de sjamaan ten tijde van de reïntegratie in het lichaam gehouden. Dit gebeurt meestal in de vorm van gezang. Het verdere moet door de persoon zelf gedaan worden, die is er voor verantwoordelijk dat het zielsdeel zich weer thuis voelt. De persoon staat er echter niet alleen voor, de sjamaan zal de volgende dagen en weken met raad en daad klaar staan.